Hitta hit

Sväng av från E20, avfart 132, vid trafikplats Årby. Följ skyltning mot Sundbyholm och kör i ca 11 km tills parkeringsplaten intill sjön.
Sväng vänster och följ vägen, fortsätt in genom bommen och ca 100 meter till och ni är framme.